TURYSTYKA AKTYWNA

Turystyka Piesza

Nasza Zagroda Pod Klonami to idealne miejsce zarówno na rodzinny spacer, jak i dłuższą wędrówkę. Zapraszamy do wspólnego poznawania tej niezwykłej krainy.

Turystyka Piesza

Szlak Orlich Gniazd

Najstarszym i najbardziej reprezentatywnym szlakiem pieszym jest „Szlak Orlich Gniazd” oznakowany ponad 50 lat temu w kolorze czerwonym, niestety nie przebiega on przez teren gminy Żarki, ale będąc na Jurze warto z niego skorzystać.

Wytyczenie tego szlaku, wiodącego przez najwyższe wzniesienia Jury, zaproponował w 1927 r. w czasopismie „Ziemia” Stanisław Leszczyński. W 1930 r. wyznaczono szlak koloru czerwonego biegnący z Krakowa łukiem w jego północno-zachodnich okolicach, poprzez Płaskowyż Ojcowski i Garb Tęczyński, a następnie powracający do Krakowa. Szlak ten obfitował w wiele walorów krajobrazowych i krajoznawczych. Ponieważ jednak w zasadzie nie był przez nikogo konserwowany i odnawiany, po pewnym czasie znaki przestały być widoczne i szlak zaniknął.

Projekt nowego szlaku ogłosił w 1948 r. znany turysta i krajoznawca Kazimierz Sosnowski. Wyznaczenie szlaku nastąpiło dwa lata później, tj. w 1950 r. dzięki pozyskanym funduszom z Ministerstwa Komunikacji. Następnie trasa szlaku była wielokrotnie zmieniana i korygowana, aby poprowadzić turystów przez najatrakcyjniejsze krajobrazowo tereny Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Szlak ten łączy Częstochowę z Krakowem poprzez większość jurajskich zamków, od których wziął swą nazwę. Dawniej bowiem niedostępność warownych jurajskich zamków porównywana była z orlimi gniazdami.

Na trasie tego szlaku znajdują się ruiny zamków: Olsztyn, Ostrężnik, Mirów, Bobolice, Morsko, Ogrodzieniec, Smoleń, Bydlin, Rabsztyn i Ojców oraz odbudowany zamek w Pieskowej Skale. Napotkamy na nim także pałace w Złotym Potoku i Pilicy.

Szlak przebiega również przez szereg rezerwatów przyrody. Pierwszymi ciekawymi miejscami są Olsztyńskie rezerwaty: Zielona Góra i Sokole Góry. Dalej szlak biegnie przez Rezerwat Parkowe, Ostrężnik, Górę Zborów i Smoleń oraz Ojcowski Park Narodowy.

Początek szlaku znajduje się w centrum Częstochowy obok kościoła Św. Zygmunta, a kończy w pobliżu Wawelu w Krakowie. Na terenie naszej gminy przebiega przez prawie cały szlak, wiedzie bardzo urozmaiconym, skalistym terenem z wieloma osobliwościami przyrodniczymi i historycznymi. Po drodze napotykamy również wiele zabytkowych kościołów m.in. w: Olsztynie, Zrębicach, Złotym Potoku, Niegowej, Skarżycach, Pilicy i Giebultowie.

Szlak Warowni Jurajskich” w kolorze niebieskim rozpoczyna się w Rudawie w pobliżu Krakowa, a kończy w pod częstochowskim Mstowie.

Na szlaku tym nie znalazły się co prawda centrum Żarek, ale na pewnym odcinku szlak przebiega przez terytorium gminy na terenie Przewodziszowic – dzielnicy Żarek oraz dwóch sołectw Czatachowy i Suliszowic. Cała trasa jest niezwykle interesująca i warta zwiedzenia Na szlaku tym znajdziemy ruiny XIV-wiecznych strażnic obronnych w Suliszowicach, Przewodziszowicach, Łutowcu i Ryczowie, oraz ruiny zamków: Ostrężnik, Morsko, Ogrodzieniec, Smoleń, Ojców oraz Grodzisko, a także zabytki sakralne w Mstowie, Zrębicach, Skarżycach, Zawierciu, Ogrodzieńcu, Dłużcu, Wolbromiu, Imbramowicach i Rudawie.

Rezerwaty na tym szlaku to: Ostrężnik, Góra Zborów, Smoleń, a także Ojcowski Park Narodowy

Szlak Żarecki (35 km) — pieszy, żółty szlak turystyczny prowadzący z Trzebniowa przez Żarki, Nową Kuźnicę, Koziegłowy i Gniazdów do Woźnik. Najważniejsze atrakcje do zobaczenia na trasie: w Czatachowej — pustelnia Świętego Ducha; w Żarkach — ruiny kościoła św. Stanisława, układ urbanistyczny z rynkiem i małomiasteczkową zabudową, zespół stodół drewniano-murowanych, kirkut, kościół Nawiedzenia NMP z 1382 r. – sanktuarium NMP Leśniowskiej Patronki Rodzin, kościół św. Barbary, kościół św. Szymona i Judy Tadeusza, synagoga (obecnie Dom Kultury), Szlak Kultury Żydowskiej, ruiny wieży mieszkalno-obronnej w Przewodziszowicach, Questa jurajska; w Koziegłowach — zabytkowy układ urbanistyczny z rynkiem i domami z XIX w., kościół Bożego Ciała i św. Marii Magdaleny, kościół św. Barbary, rezerwat „Cisy w Hucie Szklanej”; w Woźnikach — pomnik bitwy woźnickiej, układ urbanistyczny Woźnik z rynkiem i klasycystycznym ratuszem z 1862, drewniany kościół św. Walentego, grób Józefa Lompy, kościół św. Katarzyny

Turystyka Rowerowa

Nasza „Zagroda Pod Klonami” znajduje się na poniższym szlaku:

Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd – pierwszym ważniejszym obiektem na śląskim odcinku rowerowego szlaku Szlaku Orlich Gniazd jest miejscowość Smoleń, znana z charakterystycznych ruin zamczyska wznoszących się ponad lasami stożkowatego wzgórza. Trasa prowadzi tutaj przez bardzo malownicze obszary niewielkich wzniesień. Przebiegając przez wieś Ryczów, gdzie istniała niewielka średniowieczna strażnica obronna, rowerzyści przemierzający trasę docierają do najbardziej znanego Orlego Gniazda, wspaniałego zamku Ogrodzieniec w Podzamczu. Stąd szlak prowadzi w kolejne atrakcyjne miejsca, przebiegając obok ruin zamku w Morsku, skąd kieruje się do miejscowości Podlesice w rejonie Skał Kroczyckich. Ta znana miejscowość jurajska, stanowiąca bazę noclegową i gastronomiczną dla turystów przemierzających Wyżynę, jest dobrym miejscem odpoczynku. Warto pozostawić tutaj rowery i przespacerować się na widokową Górę Zborów oraz do Jaskini Głębokiej. Z Podlesic trasa rowerowa dociera do dwóch leżących nieopodal siebie zamków w Bobolicach i Mirowie. Bardzo malowniczy rejon obu warowni to zresztą kolejne miejsce, gdzie warto zatrzymać się dłużej. Wyruszając w dalszą część drogi kierujemy się teraz w nieco mniej uczęszczane partie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Szlak ten przebiega przez ściśle centrum Żarek, dalej ul. Moniuszki i Wierzbową, przy Sanktuarium w Leśniowie, kolejno do Przewodziszowic i Czatachowy. Jest to bardzo dobra trasa dla zwiedzenia całej okolicy Żarek. Końcowym etapem jest zamek w Ostrężniku oraz Olsztynie. Szlak kończy się w Częstochowie.

Przebieg szlaku: Kraków; Rudno; Krzeszowice; Paczółtowice; Olkusz; Jaroszowiec; Bydlin; Smoleń; Ryczów; Podzamcze; Morsko; Podlesice; Bobolice; Mirów; Żarki; Czatachowa;Suliszowice, Ostrężnik; Zrębice; Olsztyn; Częstochowa

Szlak Rowerowy „Zygmunta Krasińskiego” (73 km) – to niezwykle malownicza trasa prowadząca przez przepiękne zakątki Jury. Choć dla wytrawnego turysty przejechanie rowerem trasy w ciągu jednego dnia nie będzie stanowiło większego problemu, warto spędzić tu nieco więcej czasu. Z Częstochowy szlak biegnie na wschód, docierając niebawem do historycznego Mstowa, później Janowa Janowa i pobliskiego Złotego Potoku. Z rejonu doliny Wiercicy szlak kieruje się w stronę naszej gminy, po czym wkrótce dociera do pobliskiego Myszkowa, gdzie się kończy.
Najważniejsze atrakcje do zobaczenia na trasie w Żarkach – ruiny kościoła św. Stanisława, układ urbanistyczny z rynkiem i małomiasteczkową zabudową, zespół stodół drewniano-murowanych, kirkut, kościół Nawiedzenia NMP z 1382 r. – sanktuarium NMP Leśniowskiej Patronki Rodzin, kościół św. Barbary, kościół św. Szymona i Judy Tadeusza, synagoga (obecnie Dom Kultury), Szlak Kultury Żydowskiej; w Myszkowie – Pałacyk Schmelzera, kościół NMP Różańcowej w Myszkowie-Mrzygłodzie – Sanktuarium NMP Mrzygłodzkiej Królowej Różańca Świętego

Ścieżka rowerowa doliny Wiercicy „Ku Źródłom” (11 km , Janów – Złoty Potok – Ostrężnik)

Turystyka Konna

Transjurajski Szlak Konny

Jest to długi ponad 220 kilometrowy szlak konny, który wędruje od Krakowa przez całą Jurę aż do Częstochowy. W czasie podróży można zobaczyć najbardziej zachwycające miejsca Wyżyny. Przez teren Gminy Żarki przebiega na krótkim odcinku przez Przewodziszowice i Czatachowę w kierunku na Ostrężnik- na VI etapie podróży. Na tym odcinku mamy możliwość zobaczyć ruiny strażnicy z XIV wieku, Skały Rajcy oraz odwiedzić Pustelnię św. Ducha w Czatachowie.

I etap Kraków – Nielepice. Długość 17,5 km.
Wędrówka jurajska rozpoczyna się w Krakowie – Olszanicy, w malowniczo położonym  Ośrodku Rekreacji i Rehabilitacji Konnej Tabun (www.tabun.com.pl).  Stamtąd szlak prowadzi przez łąki i lasy okolic lotniska w Balicach do doliny Rudawy. Wędrując doliną pokonuję się bezpiecznie autostradę E-40 (estakada powyżej trasy), przecina miejscowość Szczyglice i następnie mijając najbardziej charakterystyczny punkt doliny – legendarną Skałę Kmity trasa wkracza w Las Zabierzowski. To największy liczący ok. 500ha leśny kompleks na zachód od Krakowa, zajmujący obszar o bardzo urozmaiconej rzeźbie, poprzecinany jarowymi dolinami z licznymi wychodniami górno-jurajskich wapieni. Jego drzewostan po poprzednim zdecydowanie największym udziale sosny i świerka, zmieniony został w formację grądu, gdzie dominuje buk, dąb, modrzew z licznym udziałem graba. Wędrując konno można podziwiać walory przyrodnicze Lasu Zabierzowskiego gdyż na tym odcinku szlak łączy się ze ścieżką przyrodniczą prowadzona przez urokliwą Dolinę Grzybową. Dalej trasa wiedzie przez okolice Lisiego Dołu, by na krótkim odcinku połączyć się z pieszym szlakiem niebieskim PTTK. Następnie od północy wraz z czarnym odcinkiem szlaku pieszego PTTK ścieżka konna wkracza do doliny Aleksandrowickiej zwaną w tej części Wąwozem Zbrza, który posiada silnie rozczłonkowane bocznymi dolinkami zbocza, na których ukazują się niewielkie skałki. Tutaj szlak odbija na zachód, krzyżuje się z czerwonym rowerowym szlakiem PTTK na ostatni odcinek pierwszego etapu – bogaty w jurajskie skałki o fantazyjnych kształtach wąwóz zwany: Wodny Dół. Stamtąd drogą polną odcinek szlaku kończy bieg w Stadninie Koni Huculskich w Nielepicach.

II etap Nielepice – Zawada Długość 32 km
Szlak zaczyna się w Stadninie Koni Huculskich w podkrakowskich Nielepicach. Pierwszy odcinek szlaku (8 godz.) prowadzi malowniczymi terenami poprzez Rudawę, Radwanowice, piękną dolinę Racławki, Paczółtowice do Zawady. Tutaj turyści konni mają do dyspozycji dwie bazy, w których można wraz z końmi zatrzymać się na nocleg. Można tam również zjeść, a także nakarmić i napoić swoich czworonożnych przyjaciół.

III etap Zawada – Małobądz Długość 46 km
Drugi dzień (11.5 godz.). Z Zawady szlak prowadzi przez Zederman (Uwaga! trzeba przeprowadzić konie przez ruchliwą drogę E-40), Zadół Kosmołowski pod ruiny XIV-wiecznego zamku w Rabsztynie. Dalej przez Pomorzańskie Skałki i po przekroczeniu drogi Klucze – Hutki wjeżdżamy na Pustynię Błędowską. Na “środku” pustyni stoi drogowskaz, kierujący w lewo do OGTJ “Kontur” w Małobądzu (1.5 godz.), a w prawo do Karlina (6 godz. 45 min.). W ośrodku jeździeckim w Małobądzu turyści znajdą komfortowe warunki dla siebie i swoich koni.

IV etap Małobądz – Karlin Długość 33 km
Trzeci dzień (8 godz. 15min.) wędrówki konnym szlakiem prowadzi przez Pustynię Błędowską – malownicza przeprawa brodem przez Białą Przemszę i dalej na Płn. do Chechła (ul. Pustynna) następnie obok góry Chełm, Hutki Kanki, Krępa, Lachowizna, docieramy do Podzamcza. Tutaj znajduje się najpiękniejsze z “Orlich Gniazd” – zamek “Ogrodzieniec”. Zamek pierwotnie powstał w XIV w., ale swój obecny kształt zawdzięcza renesansowej XVI w. przebudowie. Dla krajoznawców mają te ruiny jeszcze jedno kapitalne znaczenie. Wszak stał się one za sprawą Aleksandra Janowskiego, na oznace Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, symbolem łączącym Polaków rozdartych zaborami.
Stąd jeszcze 1,5 godz. wędrówki do Karlina gdzie czeka na turystów konnych kolejna baza noclegowa u Marcina Ochmańskiego.

V etap Karlin – Mirów Długośc 27 km
Czwartego dnia przed jeźdźcami 6 godz. i 45 min. jazdy do Mirowa. Szlak wiedzie przez Żerkowice, Zdów do Bobolic. Tutaj uwagę przykuwają ruiny pierwszego z dwóch, jak głosi legenda, połączonych niegdyś dwukilometrowym tunelem, zamków. Zamek w Bobolicach, powstał w XIV w, a zniszczeniu podobnie jak i inne zamki uległ podczas potopu szwedzkiego w 1657 r. Dwa kilometry dalej znajdują się ruiny bliźniaczego powstałego także w XIV w. zamku w Mirowie. U jego stóp leży OGTJ o wdzięcznej nazwie “Orle Gniazdo”.

VI etap Mirów – Złoty Potok Długość 23 km
Piąty dzień na szlaku ( 5 godz.45 min.) to trasa z Mirowa przez Łutowiec do Złotego Potoku.

W czasie pokonania tego odcinka poruszamy się częściowo przez teren gminy Żarki. Na jej terenie znajdziemy się po wyjeździe z Łutowca. Po drodze mamy możliwość przejazdu przez malowniczy teren Przewodziszowic- dzielnicy Żarek. W tym rejonie znajdziemy typowo jurajski krajobraz z ostańcami w postaci Skał Rajcy oraz pozostałości po strażnicy z XIV wieku. Dalej leśna drogą dotrzemy do pierwszych zabudowań Czatachowy, w tym miejsca wyciszenia- Pustelni św. Ducha. Dalsza droga to już rezerwat “Ostrężnik” i “Parkowe” na terenie Gminy Janów. Gdy dotrzemy już do OGTJ “Stajnia Wiking” warto część wolnego czasu poświęcić na zwiedzenie zespołu pałacowego z Pałacem Raczyńskich (1863), Dworkiem Krasińskich (I pół. XIX w.) oraz pięknym, 25 hektarowym Parkiem Pałacowym.

VII etap Złoty Potok – Biskupice Długość 18 km
Szósty dzień wędrówki Transjurajskim Szlakiem Konnym (5 godz.) prowadzi ze Złotego Potoku przez Źrebice i dalej obok Góry “Puchacz” – skąd odchodzi szlak łącznikowy (30 min.) do OGTJ “Stajnia Biały Borek”.

VIII etap Biskupice – Częstochowa Długość 25 km
Siódmy dzień wędrówki Transjurajskim Szlakiem Konnym (6 godz.) prowadzi ze Stajnii „Biały Borek” w Biskupicach – do ruin zamku w Olsztynie. Tutaj prócz ruin najbardziej na północ wysuniętego bastionu jurajskich warowni, jeżeli będziemy mieli akurat szczęście, możemy także podziwiać wspaniałe pokazy ogni sztucznych. Z Olsztyna szlak zaprowadzi utrudzonych, ale pełnych niezapomnianych wrażeń jeźdźców do OGTJ – Ognisko TKKF “PEGAZ”.

Turystyka Wspinaczkowa

Wapienne ostańce czynią z Jury raj dla wspinaczy. Nasz teren ze względu na dobre skomunikowanie czynią doby początek do uprawiania tego rodzaju turystyki kwalifikowanej.
Najbardziej popularne pod względem wspinaczkowym w gminie Żarki są Skały Rajcy w Przewodziszowicach- dzielnicy Żarek. Rejon w tej chwili oferuje 36 dróg wspinaczkowych od II do VI.3+, zarówno w pełni ubezpieczonych, jak i tradów. Południowa wystawa powoduje, że skała szybko wysycha, a linie dochodzące do 18-metrów dostarczają odpowiedniej dawki adrenaliny.

Nasza zagroda sąsiaduje z Gminą Kroczyce, Olsztyn i Niegowa, które stanowią prawdziwą mekkę dla wspinaczy. Podlesice, Rzędkowice, okolice Trzebniowa, Łutowiec, Grzęda Mirowska, Diabelskie Mosty oddalone nie więcej niż 7km od gminy Żarki mogą stanowić wspaniały wypad.

Jeśli ktoś nie posiada umiejętności wspinaczkowych lub jeśli chciałby jednorazowo przekonać się na czym polega wspinaczka skałkowa jest to możliwe dzięki uczestnictwie w zajęciach z profesjonalnymi szkołami wspinaczkowymi.