Regulamin Przedsiębiorstwa Agroturystycznego
Zagroda Pod Klonami” Czatachowa 32

Serdecznie witamy!

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem określającym obowiązki osób korzystających  z domków letniskowych. Pragniemy zapewnić naszym gościom bezpieczeństwo i komfort podczas pobytu na terenie obiektu.

 1. Z domku mogą korzystać tylko osoby zgłoszone przy rezerwacji – domki (max 6 osób), chata (max 9 osób)
 2. W przypadku stwierdzenia większej liczby osób, które nie zostały zgłoszone podczas rezerwacji Wynajmujący może zerwać umowę z klientem bez konieczności zwrotu opłaty.
 3. Przekazanie kluczy do domku i jego odbiór przebiega zawsze w obecności Wynajmującego lub osoby do tego upoważnionej.
 4. Domki i chata wynajmowane są w systemie dobowym, gdzie doba zaczyna się o godz. 14.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 12.00 w dniu wyjazdu.
 5. Osoby zamieszkujące w domku ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody, dewastacje bądź brak wyposażenia domku.
 6. Prosimy o zgłaszanie Wynajmującemu wszelkich zniszczeń i usterek powstałych podczas użytkowania domku.  
 7. Nie odpowiadamy za przedmioty i pieniądze pozostawione w domkach i chacie. Odpowiedzialność za przedmioty osobiste spoczywa na osobie wynajmującej. Prosimy o zachowanie ostrożności.
 8. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne przerwy ze strony dostawców wody czy prądu.
 9. W sytuacji skrócenia czasu pobytu, niezależnej od Najemcy, płatność za niewykorzystany czas nie jest zwracana.
 10. W sytuacji rezygnacji z przyjazdu, zadatek nie podlega zwrotowi.
 11. Płatność za pobyt nie obejmuje ubezpieczenia gości i doznane urazy. Za wszelkie szkody bądź uszkodzenie mienia Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
 12. Przy opuszczaniu domków i chat, należy pamiętać o wyłączeniu urządzeń elektrycznych i zamknięciu drzwi i okien.
 13. Przypominamy o konieczności zachowania zasad BHP podczas grillowania. Z uwagi na to, że domki są drewniane prosimy o  rozpalanie grilla z dala od domku, poza jego zadaszoną częścią.
 14. Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA wewnątrz domków oraz zakaz korzystania z urządzeń zasilanych elektrycznością nie będących wyposażeniem domku,   z uwagi na zagrożenie pożarowe.
 15. Goście są zobowiązani do utrzymywania czystości i zwrotu domków i chaty w stanie pierwotnym z dnia odbioru. Sprzęty kuchenne oraz naczynia powinny być umyte a wnętrze posprzątane. W innym przypadku będzie pobierana opłata za serwis sprzątający- domek 60 zł, chata 100zł.
 16. Za zgubienie klucza do domku naliczamy opłatę 50 zł za 1 sztukę.
 17. Cisza nocna obowiązuje od godziny 23.00 do 6.00 rano.
 18. W sytuacji rażącego naruszania ciszy nocnej możliwe jest wypowiedzenie umowy przez wynajmującego bez zwrotu pieniędzy.
 19. W sytuacji konieczności interwencji policji możliwe jest natychmiastowe wypowiedzenie umowy ze strony wynajmującego bez zwrotu pieniędzy. Właściciel obiektu nie ponosi kosztów interwencji policji.
 20. Regulamin stanowi umowę pomiędzy stronami obowiązującą od momentu wpłacenia zadatku. W razie konfliktów dąży się do polubownego załatwienia sprawy. W przypadku braku porozumienia między stronami konflikt rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla miasta Myszków.
 21. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu pieniędzy w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.
 22. Umowa nie obejmuje sposobu dojazdu, wyżywienia i organizacji czasu w trakcie pobytu.
 23. Dokonując rezerwacji akceptują Państwo regulamin pobytu na terenie obiektu.

Udanego wypoczynku!

 Zadatek wynosi 40% całkowitego kosztu pobytu. Podczas długich weekendów zadatek wynosi 50 %. Kwotę zadatku należy wpłacić na wskazany numer rachunku bankowego w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia chęci rezerwacji.

Płatności za wynajęcie domku należy dokonać w pierwszym dniu pobytu oraz zapoznać się z regulaminem rezerwacji. Forma płatności: gotówka. Po dokonywaniu rezerwacji zalecany jest KONTAKT TELEFONICZNY – telefon: 516 680 598